NARVA LINNAVALITSUS - 22.07.2015
   
Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L2
Korraldus: 730-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 730-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 730-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja