NARVA LINNAVALITSUS - 12.08.2015
   
Projekteerimistingimuste kinnitamine(Oksa tn 406 sauna laiendamine jarekonstrueerimine detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 937-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 937-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 937-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja