NARVA LINNAVALITSUS - 23.05.2006
   
Projekti “Narva linnuse kompleksi väljaarendamise kava 2007-2013 väljatöötamine” elluviimise delegee
Korraldus: 646-k 2006
   
Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 646-k 2006
16.05.2006 istungil Muuseumi poolt ettekandja puudus.
Tingimuslik eelnõu! Põhjendus vastuvõtmiseks on nõrk!
Edasi lükata.
Vastu võtta korraldus nr 646-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja