NARVA LINNAVALITSUS - 23.05.2006
   
Projekti “Narva linnuse kompleksi väljaarendamise kava 2007-2013 väljatöötamine” omafinantseeringu k
Korraldus: 647-k 2006
   
Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 647-k 2006
16.05.2006 istungil puudus Muuseumi ettekandja.
Vastavalt linnavara eeskirjale on see summa linnavalitsuse pädevuses!
Edasi lükata.

Võtta vastu korraldus nr 647-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja