NARVA LINNAVALITSUS - 23.05.2006
   
Projekteerimistingimuste määramine Tolli tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 672-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 672-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 672-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja