NARVA LINNAVALITSUS - 31.05.2017
   
Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18 „Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 550-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18
„Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 550-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 550-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja