NARVA LINNAVALITSUS - 14.06.2017
   
AS Eesti Gaas katastriüksuste maa sihtotstarbe muutmine
Korraldus: 574-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 574-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 574-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
õigusteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja