NARVA LINNAVALITSUS - 26.07.2017
   
Narva linna arengukava aastateks 2008–2020 muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Jelena Golubeva
 
Antud arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 372 lg 7) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud igaaastane linna arengukava läbivaatamine.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.
3. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
4.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.

 

 

 

Istungi juhataja:   Vjatšeslav Konovalov
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
õigusteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja