NARVA LINNAVALITSUS - 4.10.2017
   
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti vara üleandmine Narva Linnakantselei bilanssi
Korraldus: 964-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 964-k 2017
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 964-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja