NARVA LINNAVALITSUS - 10.01.2018
   
Kudruküla oja V7 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)
Korraldus: 23-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Seregejev
 
Kudruküla oja V7 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 23-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 23-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja