NARVA LINNAVALITSUS - 20.02.2019
   
Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2019. aastaks
Korraldus: 86-k 2019
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 86-k 2019
Töökorras 08.02.2019 vastu võetud korraldus nr 86-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja