NARVA LINNAVALITSUS - 8.01.2020
   
Reklaami eksponeerimiseks maksusoodustuse Fama Invest OÜ-le andmisest otsustamine
Korraldus: 3-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
maksusoodustuse andmisest otsustamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 3-k 2020
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Anda aastaks 2020 Fama Invest OÜle reklaamimaksu soodustust suuruses 37,5% reklaamimaksust.
2. Võtta vastu korraldus nr 3-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja