NARVA LINNAVALITSUS - 2.09.2020
   
Narva linna arengukava aastani 2030 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Narva linna arengukava aastani 2030 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijt antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja