NARVA LINNAVALITSUS - 16.09.2020
   
Narva Linnavalitsuse 31.10.2018 korralduse nr 937-k „Kalda tn 2 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja lagunenud ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine“ punkti 3.3. muutmine
Korraldus: 595-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 595-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 595-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja