NARVA LINNAVALITSUS - 28.10.2020
   
Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
lükati edasi
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Lükata edasi

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja