NARVA LINNAVALITSUS - 23.12.2020
   
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aasa tn 12 ühepereelamu püstitamine Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsusega nr 76/18 kehtestatud Tallinna mnt 45, 47, 49, 51, 53 detailplaneeringu alusel)
Korraldus: 913-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 913-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 913-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Golubeva
direktor

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja