NARVA LINNAVALITSUS - 17.02.2021
   
Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Võidu pr 17 kinnistule korterelamu ehitusprojekti koostamiseks
Korraldus: 79-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 79-k 2021
Töökorras 04.02.2021 vastu võetud korraldus nr 79-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja