NARVA LINNAVALITSUS - 20.01.2021
   
Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
Määrus: 1 - 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1 - 2021
Võtta vastu määrus nr 1

 

 

 

Istungi juhataja:   Sergei Gorlatš
Abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja