NARVA LINNAVALITSUS - 19.09.2006
   
Narva Linnavalitsuse 03.03.2004.a korralduse 176-k muutmine
Korraldus: 1184-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse
03.03.2004.a korralduse 176-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Puškini tn 69”
preambula, alapunkti 1.1, punktide 2, 3, 4, 5, 6 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1184-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1184-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Riina Kasikov
operaator