NARVA LINNAVALITSUS - 13.10.2021
   
Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 797-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a
korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4
ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 797-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 797-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja