NARVA LINNAVALITSUS - 22.12.2021
   
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahnu tn 3 väikeelamu/hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 1031-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1031-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1031-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja