NARVA LINNAVALITSUS - 22.12.2021
   
Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
Määrus: 16 - 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 16 - 2021
Võtta vastu määrus nr 16

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja