NARVA LINNAVALITSUS - 5.01.2022
   
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tedre tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 9-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 9-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 9-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja