NARVA LINNAVALITSUS - 5.01.2022
   
Narva Linnavalitsuse seisukoht kodanike kollektiivse algatuse Narva vanalinna osa taastamise kohta
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu edastas 07.12.2021 Narva Linnavalitsusele kodanike poolt tehtud algatuse „Тoetan Narva vanalinna osalist taastamist“. Algatuse sisuks on ettepanek osaliselt taastada 1944. a hävitatud Narva vanalinna ajalooline ilme. Kuivõrd ettepanekus sisalduvate küsimuste üle otsustamine kuulub linnavolikogu pädevusse, edastab Narva Linnavalitsus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikele 2 algatuse volikogule lahendamiseks koos lisatud linnavalitsuse seisukohaga.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikele 2 esitada volikogule lahendamiseks kodanike kollektiivne algatus „Toetan Narva vanalinna osalist taastamist“ koos sellele lisatud linnavalitsuse seisukohaga.
2. Volitada Narva linnapead Katri Raiki küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja