NARVA LINNAVALITSUS - 13.04.2022
   
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesannete täitmine
Korraldus: 262-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Anda alates 04.04.2022 puuduva Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesanded Natalja Smelovale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 262-k 2022
Töökorras 04.04.2022 vastu võetud korraldus nr 262-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja