NARVA LINNAVALITSUS - 13.04.2022
   
Narva Linnavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 16 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 16 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)“ muutmise otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalova’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja