NARVA LINNAVALITSUS - 25.05.2022
   
EL LIFE programmi rahastatavas projektis LIFE LATESTadapt osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 12.05.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut EL LIFE programmist rahastatavas projektis „Developing and demonstrating portfolio of nature based and smart solutions for improving urban climate resilience in Latvia and Estonia“ (LIFE LATESTadapt) osalemiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja