NARVA LINNAVALITSUS - 20.07.2022
   
Narva linna omandis oleva kinnisasja Kanepi tänav L1, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja Kanepi tänav 1 kasuks
Korraldus: 500- k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 500- k 2022
Vastu võetud korraldus nr 500-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Riina Vee
spetsialist