NARVA LINNAVALITSUS - 4.08.2023
   
Narva linna haljastuse arengukava 2035 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Irina Smirnova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse „Narva linna haljastuse arengukava 2035 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine“ eelnõuga.

2.Volitada Narva abilinnapead Irina Smirnovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
spetsialist