NARVA LINNAVALITSUS - 21.03.2007
   
Narva Linnavalitsuse 19.06.2001 korralduse 1162-k täiendamine
Korraldus: 373-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 19.06.2001 korralduse 1162-k
“ AÜ Berjozka, Pärna tn 24 maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ”
alapunkti 1.1 täiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 373-k 2007
Võtta vastu korraldus 373-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja