NARVA LINNAVALITSUS - 13.06.2007
   
Narva Linnavalitsuse 10.01.2007 korralduse 17-k alapunkti 1.2 täiendamine
Korraldus: 787-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 10.01.2007 korralduse 17-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa
ostueesõigusega erastamine Narva linnas,
Kalda tn 3e Sihtasutus Narva Linnaelamu”
alapunkti 1.2 täiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 787-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 787-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Riina Kasikov
operaator