NARVA LINNAVALITSUS - 13.07.2005
   
Teenindusmaa määramine Narvas Kalda tn 7a
Korraldus: 680
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 680
Teenindusmaa määramine Narvas Kalda tn 7a: 680-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Vladimir Kalatshov
Abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja