NARVA LINNAVALITSUS - 22.08.2007
   
Plaanimaterjali alusel munitsipaalom. antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kadastiku t lõik 1
Korraldus: 1174-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1174-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1174-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Torokvei
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja