NARVA LINNAVALITSUS - 13.07.2005
   
Nõusoleku andmine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Anda nõusolek alaealisele Marika Kirkale kuuluva korteriaomandi mõttelise osaku müügiks.
 
Otsus/tulemused: 

 

 

 

Istungi juhataja:   Vladimir Kalatshov
Abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja