NARVA LINNAVALITSUS - 5.09.2007
   
Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.28 üksikelamu ehitamiseks
Korraldus: 1213-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1213-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1213-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja