NARVA LINNAVALITSUS - 5.09.2007
   
Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “ Elektrijaama tee 6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Elektrijaama tee 6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja