NARVA LINNAVALITSUS - 5.09.2007
   
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 792-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1231-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 792-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57b Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1231-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1231-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja