NARVA LINNAVALITSUS - 6.02.2008
   
Maa riigi omandisse jätmine Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 239
Korraldus: 109-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 239
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 109-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 109-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja