NARVA LINNAVALITSUS - 6.02.2008
   
Maa riigi omandisse jätmine Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 17
Korraldus: 115-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 17
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 115-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 115-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja