NARVA LINNAVALITSUS - 6.02.2008
   
Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.57k kompressorihoone rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kadastiku tn.57k kompressorihoone rekonstrueerimine tootmis-, büroo- ja olmeruumide tarbeks

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja