NARVA LINNAVALITSUS - 6.02.2008
   
Ehituslubade andmine
Korraldus: 76-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Anda välja ehitusload alljärgnevalt:


1. Mõisa tn 7 korterelamu korterite nr 58 ja nr 71 rekonstrueerimiseks;
2. Tiimani tn 2 korterelamu fassaadide, katuse ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 19 с tee ehitamiseks;
4. Tehase tn 6 poolelioleva hoone täielikuks lammutamiseks;
5. Tehase tn 4 hoone täielikuks lammutamiseks;
6. Oru tn 18a välisvee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
7. 1. Paemurru tn 11a elamu ja majandushoone ehitamiseks;
8. Jugla – 1 AÜ Sibula tn 13 aiamaja ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 76-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 76-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja