NARVA LINNAVALITSUS - 6.02.2008
   
Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 126-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr. Kalju Müür
 
Maa asukoht: Narva linn Energia Põik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 126-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 126-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja