NARVA LINNAVALITSUS - 16.07.2008
   
Narva Linnavolikogu 18.12.2007 otsuse nr 463 Projekti "Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse A
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Palume küsimus läbi vaadata töökorras.

Narva Linnavolikogu 18.12.2007 otsuse nr 463 Projekti "Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse AS) koondamisteate saanud töötajate ja töötute tööturule integreerimine erinevate tööhõivemeetmete toel" sildfinantseerimise lubamine ja omafinantseeringu kinnitamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 08.07.2008 vastu võetud protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja saata see volikogusse läbivaatamiseks ning kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Anastassia Ivleva
arvutioperaator