NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 33
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
osaühing Rosehill
 
Otsus/tulemused: