NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Narva Linnavalitsuse 26.06.2003.a korralduse 489-k preambula ja punktide 2, 3, 4, 5 muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kreenholmi tn 52, OÜ GLISTEN
 
Otsus/tulemused: