NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 korralduse 347-k muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 korralduse 347-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Baltika, Allika tn 111a”
preambula ja punkti 1, 2, 3 ja 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: