NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Narva Linnavalitsuse 12.03.2001 korralduse 545-k muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Narva Linnavalitsuse 12.03.2001 korralduse 545-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Višnja, 1.Gribnaja tn 1”
preambula ja punkti 1, 2, 3, 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: