NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Narva Linnavalitsuse 11.02.2004 korralduse 103-k muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Narva Linnavalitsuse 11.02.2004 korralduse 103-k
“Teenindusmaa määramine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 6.Paemurru tn 11”
preambula ja punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: