NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Narva Linnavalitsuse 18.09.2000 korralduse 2610-k muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Narva Linnavalitsuse 18.09.2000 korralduse 2610-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Višnja, Gribnaja tn 12”
preambula ja punkti 1, 2, 3, 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: