NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2005
   
Narva Linnavalitsuse 04.05.1999 korralduse 802-k muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakona
 
Narva Linnavalitsuse 04.05.1999 korralduse 802-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Ivuška, Malle tn 45”
preambula ja punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: